15.07.2016
Valné zhromaždenie 20.6.2016
15.07.2016
Výkonný výbor č. 1/16
15.07.2016
Výkonný výbor č. 2/16
15.07.2016
Výkonný výbor č. 3/16
11.07.2016
Valné zhromaždenie 11.2.2016
Partneri